Флипчарт, блокове, гъби за бяла дъска, магнити и показалки